Novelltävling Sommarväsen

Nohiding förlag söker texter till antologin ”Sommarväsen”.
På Facebook står det så här:

Efter förra sommarens succé ”Sommarmystik” planeras det för novellantologin
”Sommarväsen” till sommaren 2021. Vill du vara med? Härligt! Just nu söker vi bidrag.
Din novell behöver då vara hos förlaget den 1/3, 2021.
Novellen får bestå av maximalt 4000 ord, PÅ SVENSKA.
Novellen ska rikta sig till unga vuxna & vuxna.
Novellen ska hålla sig till genren fantasy & temat Sommarväsen.
Nedan följer övriga specifikationer:
– Bidraget måste skickas in i Word-fomat, och filen ska
namnges som följande: FörnamnEfternamn_Novellens namn.
– Storleken på texten ska vara 12 p, citat markeras med indrag
och ” ”, nytt stycke markeras med indrag. Hopp i tid markeras
med blankrad. Typsnitt: Times New Roman, Garamond, eller liknande.
– Bidraget skickas till nohidingforlag@gmail.com, märk mejlet
med: Sommarväsen
– Deltagare får skicka in maximalt två bidrag
– Genom att skicka in bidraget till Nohiding förlag, ger du
Nohiding förlag rätten att läsa och redigera verket. För
djupgående redigering krävs dock författarens godkännande.
– Bidraget får ej vara publicerat sedan tidigare.
– Från publiceringstillfället har Nohiding förlag ensamrätt till
novellen under två år.
– Genom att skicka in bidraget godkänner författaren att
novellen publiceras på de plattformar som förlaget avser
passande, oavsett om det är i tryckt form, e-bok eller något
annat.
Som författare i antologin tilldelas du ett friexemplar, samt möjlighet att köpa loss exemplar till ett lägre pris. Ingen annan ersättning utgår.

Läs mer här:
https://www.facebook.com/events/817626095464506/