Storfurstendömet Lorenzburg planerar ny novellsamling 2021

Storfurstendömet Lorenzburg planerar att även 2021 ge ut en novellsamling.
Tema: Våren Återvänder.

Så här står det bland annat på hemsidan:
Ditt bidrag är minst 5 och högst 10 A4långt.
Filformat (Word eller Open Office).
Typsnittet är Times, storlek 12 punkter.
Tema: Hoppet, Våren eller Nystart! (fri tolkning)Genre: fantasy, urban fantasy, saga, science fiction.
Miljöerna: Stadsdelarna Kroppkärr, Lorensberg och/ eller sagonationen Lorenzburg, eller på något sätt förhåller sig till dessa.
Hitta på en titel till din novell.
Uppge namn (eller Alias) på författaren.Bifoga en kort biografi om dig själv, högst 200 ord.Det räcker att du berättar lite om dig och dina intressen och varför du skriver.
Bifoga en svartvitporträttbild av dig själv (Uppge vem som tagit bilden)
VIKTIGT:På grund av tidsåtgången kan vi bara ta emot noveller som är helt färdigredigerade.Vi ser gärna berättelserfrån författare av alla erfarenhetsnivåer men vi kan bara ta emot väl genomarbetade bidrag.Läs igenom din novell själv några gånger, och låt gärna någon annan läsa igenom för att föreslå eventuella ändringar av språk eller struktur.
Du är medveten om att accepterade bidrag publiceras i en gratis nedladdningsbar PDF från hemsidan.
Deadline fredag 16 april 2021.
Kolla igenom checklistan en sista gång så att du fått med allt JMejla ditt bidrag till riksmarskalk[at]lorenzburg.org
Lycka till!

Läs mer här:

Delta med en novell i 2021 års novellsamling – Våren Återvänder!

Klicka för att komma åt Novellinstruktioner.pdf

Tistelblomma har novell-och dikttävling

Tistelblomma -en litterär nätsajt har en novell-och dikttävling.

Så här står det bland annat på deras hemsida:

Vill du medverka i Tistelblommas första antologi med noveller och dikter? Visst låter det spännande? Planerad utgivning är maj/juni 2021. Tema: masken rämnar. Deadline: 1 april 2021.

Antologin kommer att ges ut som e-bok via Publit och bland annat distribueras till de största nätbokhandlarna. Deltagarna erhåller ingen ersättning, men de får däremot möjlighet att nå ut med sina texter och medverka i en fin och unik e-bok. Redaktören kommer att göra sitt bästa för att sprida antologin.

Tistelblomma Förlag är inget traditionellt förlag. Några friexemplar existerar alltså inte; e-boken trycks och distribueras av Publit. Antologin kommer inte att kosta mycket trots sitt värdefulla innehåll. Eventuell bokvinst kommer framför allt att bekosta redaktörens utlägg för e-bokskonvertering. Tistelblomma drivs ideellt av en enda person.
Regler

Temat är som sagt: masken rämnar. Detta kan tolkas fritt. Deadline: 1 april 2021. Novellerna och dikterna bör vara originella och mångbottnade. Tistelblomma är inte intresserad av genrelitteratur. Texterna ska vara tidigare opublicerade. Författaren behåller upphovsrätten, men skicka inte bidraget till flera ställen samtidigt.
En till tre noveller och/eller dikter. Dessa bifogas i samma mejl.
Novellen får inte vara längre än 3000 ord.
Ingen visuell poesi, tyvärr.
Skicka ditt bidrag som wordfil eller pdf.
Vänligen skriv en kortfattad presentation av dig själv, i tredje person, i mejlet. Inte mer än 80 ord.
Skriv Antologi i mejlets ämnesrad.
Bidraget skickas till: jennyenochsson snabel-a protonmail . com
Om du har några frågor kan du kontakta Tistelblomma.

Läs mer här:

MEDVERKA I ANTOLOGI

Whip media och Miramir Förlag har novelltävlingen Bortom grinden

Whip Media och Miramir Förlag har en novelltävling med temat ”Bortom grinden”. Man söker 30 noveller, men utöver det även 20 dikter och 20 illustrationer!

Så här står det bland annat på hemsidan:

”Bortom grinden” är en antologi där deltagarna genom noveller, dikter och illustrationer tolkar förväntningar, nyfikenhet och mystik. Boken kommer att ges ut under hösten 2021 och nu söker vi deltagare som är duktiga på att skriva och/eller illustrera och vill bli publicerade i ett större sammanhang.

Vi har kallat boken en mixologi eftersom bidragen inte bara är noveller eller ens skriven text utan även illustrationer.
Information till dig som vill delta:

Övergripande:

Det finns plats för 30 noveller, 20 dikter och 20 illustrationer i antologin.
Deadline för bidrag: 15 mars 2021
Genre: Mystik
Tema: Vad väntar bortom grinden? Fri tolkning av bokens omslagsbild. Se större bild här »
Boken kommer att ges ut i tryckt form och som e-bok.

Tekniska detaljer:

Noveller ska innehålla minst 10 000 och som mest 25 000 tecken inkl mellanslag.
Bidragen ska skrivas i Times New Roman, 12 pkt, dubbelt radavstånd (ingen övrig formatering) och mejlas in som Wordfil.
Dialoger ska skrivas med ””.
Scenbyten ska markeras med *** på egen rad.
Dikter får vara max 2 boksidor långa. Detta motsvarar ca 40–50 rader (inkl blankrader).
Illustrationer ska skickas in digitalt (antingen som original eller genom scanning/inläsning)
600 dpi
Svartvitt/gråton
Format: 133 x 210 mm
Ej utfallande format
Illustration ska till skillnad från de andra formaten inte inspireras av bilden på omslaget utan på titeln ”Bortom grinden”.

Ekonomi/vinster:

Medverkan i tävlingen är helt kostnadsfri.
De utvalda författarna/illustratörerna får medverka med sina bidrag och erhåller 3 ex var av den tryckta utgåvan.
Ingen royalty utgår.
Erbjudande om rabatterade utköp kommer att presenteras för de som medverkar. Detta kan ge goda inkomster vid egen försäljning.
Böckerna ska ha en gemensam prisstrategi vid försäljning.
Det bidrag som av juryn anses vara bäst inom respektive område (novell, dikt och illustration) belönas med varsitt presentkort på 500 kr i Whip Medias webbshop samt ett signerat print av omslagsfotografiet i A3-format.

Läs mer här:

Författare, poeter och illustratörer se hit!

Faktum Novell har en novelltävling

Faktum Novell har en novelltävling.

Så här står det på deras hemsida bland annat:

Bidragen kan vara korta, eller långa, men max 20 000 tecken (inkl blanksteg) och kan handla om vad helst. Deadline för insända noveller är 14 februari 2021. Därefter inleds urvalsprocessen tillsammans med en referensgrupp. Utgivning är planerad till någon gång i maj.

Vi hoppas, trots att vi inte erbjuder något arvode, att det kan kännas inspirerande att skicka in ett bidrag. Uppmärksamheten kring Faktum Novell har varit stor och årets novellsamling är nominerad såväl till Tidskriftspriset som Svenska Design-priset i olika kategorier.

Faktum är Sveriges största gatutidning och Faktum Novell är ett sätt för oss att bidra till att stötta litteraturen och läsningen i Sverige, ett sätt att skapa mervärde för försäljarna i deras arbete på gatan och ett sätt för dig att stötta Faktum i kampen mot hemlöshet och utanförskap.

Tävlande noveller mejlas till sandra@faktum.se senast 14 februari.
Senast 31 mars återkopplar vi till de författare som vi valt ut.
För inspirerande läsning, beställ årets novellsamling på faktum.se/novell.

Läs mer här:

https://www.faktum.se/tidningen/nyheter/faktum-novell/

Hos Mind kan man lägga in sin livsberättelse

Hos Mind kan man lägga in sin livsberättelse och dela med sig av den om man vill.

Så här står det på deras hemsida:

Vi bär alla på en historia om ett liv. Bara du är expert på ditt och vet vad du bär med dig, och det kan kännas bra att tänka tillbaka, minnas och skriva om. Glädje, sorger, omvälvande händelser, stilla vardagslunk… din historia är bara din och du väljer själv hur mycket du vill skriva.

Din historia kan också vara spännande för andra att ta del av för att känna igen sig, inspireras eller bara intresseras av. Precis som du kanske är intresserad av andras, så om du vill kan du skicka in din berättelse till berattelser[at]mind.se

För inspiration har vi tagit fram en guide som du kan ladda ner, läsa och skriva ut. Vi har utgått från olika teman och du kan välja att skriva i kronologisk ordning eller utgå från ett kärt minne, en betydelsefull person eller en upplevelse.

De olika temana är:

✓ Barndom

✓ Ungdomstid

✓ Vuxenliv

✓ Pensionering och tiden efter

✓ Sent i livet

Läs mer här:

Vill du skriva om ditt liv?

Darkness Publishing har novelltävling med tema nordiska väsen

Darkness Publishing har en novelltävling med temat nordiska väsen.

Så här står det bland annat på hemsidan:

Nordiska väsen känner vi väl alla till. Men nu ger sig Darkness Publishing i kast med dem. Vi dras till det mörka och hemska. Det blodiga och brutala. Bort med allt gulligt du någonsin har förknippat med vättar, tomtar, älvor och troll. Vad skulle hända om dessa nordiska väsen förflyttas till en steampunk miljö? Eller en grimdark miljö?

Nu har vi möjligheten att ta reda på hur det skulle kunna gå. Under hösten 2021 planerar Darkness Publishing att ge ut en antologi med helt nya berättelser som baseras på nordiska väsen. Antologin är tänkt för läsare från 15 år och uppåt. Men då behöver vi din hjälp.

Regler:

För att vara med och tävla måste du vara 18 år eller ha målsmans tillstånd.
Ett bidrag är en novell skriven på svenska om högst 50.000 tecken inklusive mellanslag.
Bidraget får ej vara tidigare publicerat.
Bidraget ska vara skrivet i docs, word eller pdf.
Namnge filen med ditt namn och novellens titel.
Bidrag skickas senast den 28:e februari 2021 till manus@darkness.pub och ange ”Nordiska väsen” i ämnesraden.
Historien måste baseras på en av nedanstående väsen: vättar, tomtar, älvor, troll, skogsrå, vittror, näcken, diser, dvärgar, häxor, jättar, svartalver, draug, irrbloss, mara, myling, gastar, strandvaskare, bäckahästen, gloson, lindorm, kraken, varulv, kyrkogrim, kvarngubbe, rå eller lyktgubbar. Det är fritt att välja hur många olika sorters väsen man fyller sin novell med, men minst ett slags väsen.
Man får skicka in flera olika bidrag

Novellen måste kunna kategoriseras till någon av fantasygenrerna steampunk eller grimdark.

Arbetsgruppen avgör vilka noveller som uppfyller kriterierna och på övriga grunder antas till antologin.

Upphovsrätt:

Genom att skicka in novellen ger du Darkness Publishing rätten att redigera och använda ditt verk i antologin, oavsett vilket format förlaget väljer att använda; pappersbok, e-bok eller som ljudbok.

Du behåller rätten till din egen novell och kan publicera den i andra sammanhang.

Medverkande i antologin får ingen ekonomisk ersättning, men erhåller det traditionella författarexet och har möjlighet att köpa loss exemplar till ett lägre pris för egen försäljning.

Läs mer här:

Novelltävling

Ekström & Garay har novelltävling

Ekström & Garay har en novelltävling med 50.000 kronor i potten!

Så här står det bland annat på deras hemsida:

Valfri genre och valfritt tema.
Novellen ska vara skriven på svenska.
Texten får vara max 22 000 tecken inklusive blanksteg.
Man ska vara årsprenumerant på kulturmagasinet Opulens.
Årsprenumerationsavgift ska erläggas i samband med att tävlingsbidraget skickas in och senast den 31 januari 2021. Bidraget ska vara oss tillhanda senast 1 februari 2021.
Bidraget får inte tidigare ha publicerats i bokform.
Författaren måste äga alla rättigheter till novellen.
Endast ett tävlingsbidrag per person.

Gör så här för att delta!

Skicka ditt bidrag

Fyll i formuläret här nedan eller maila ditt bidrag till novell2020@ekstromgaray.se. Om du mailar, döp ditt dokument till ditt för- och efternamn.

Lös årsprenumeration på Opulens

Du måste prenumerera på Opulens för att delta. Prenumererar du inte sedan tidigare behöver du lösa en årsprenumeration. Betala prenumerationsavgiften 500 kr via Swish, bankgiro eller Paypal.

Läs mer här:

Novelltävling

Drop a Story har en novelltävling

Drop a Story har en novelltävling som går i fantasyns tecken.

Så här står det bland annat på deras hemsida:

Nu dags för årets första tävling och vi tänker att den ska gå i Fantasy-genrens spår, hoppas ni hänger med!

KRITERIER

Genre Fantasy
Associera till; bergsvägg – snö – svart – vingklippt
Max 1 500 ord
Inlämning senast vid midnatt den 31 januari 2021 via mail till tavling@dropastory.com

Att skriva fantasy skiljer sig lite från annat skrivande. Du skapar en egen värld och har full frihet att bestämma vad som händer i den. Du skapar dina egna påhittade varelser, namnger dem och låter dem följa dina regler och bestämmelser.

Läs mer här (där finns även en bild för inspiration):

Tävling januari – Fantasy

Siljans måsar söker bidrag till antologi om intuition

Bokförlaget Siljans måsar bjuder in till antologi om intuition.

Så här står det bland annat:

Albert Einstein: “Det enda av sant värde är intuition.”

Vi söker dig som vill vara med och skriva ett kapitel i antologin om det intuitiva inom oss som så ivrigt väntar på att få lyftas fram. Intuition betyder åskåda, se på eller betrakta, och är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning med medvetande utan att ha tillgång till alla fakta, och ställs ofta i motsats till att resonera och förstå logiskt. Men vad gör starkt intuitiva personer annorlunda? I en tid när allt ställs på sin spets och vi upplever genomgripande förändringar kan just vår intuition hjälpa oss och bidra till att förstå vår omgivning bättre. Som intuitiva får vi större motståndskraft, blir starkare, ser perspektiv och sammanhang och kan bli mer kreativa:

Du som har en mycket god insikt i vad det innebär att lita på sin intuition, varför du väljer att följa den och hur du vill inspirera andra.
Du som önskar bidra med din intuition för människor som behöver vägledning och söker hållbara insikter och tankesprång.
Du som samtidigt vill få ett rejält lyft och större genomslag för dina idéer – och bli författare!

Visionen med denna satsning är att beskriva det högaktuella men svårfångade begrepp som det intuitiva innebär. Alla talar om det, men vad betyder det i praktiken? Det är ni som är experterna! Vi hoppas kunna samla så många olika facetter av den här skimrande och väl dolda diamanten som möjligt, för att förmedla en komplett bild och så djup förståelse som möjligt till läsaren. Observera att texten ska vara utan religiöst eller politisk innehåll.

Målsättningen är att göra en mycket vacker och kvalitativ designbok, som du verkligen kan vara stolt över att medverka i och som stärker ditt varumärke. Dessutom får du tillräckligt många egna exemplar att sälja själv och som täcker din investering och mer därtill.

Boken lanseras till sommaren 2021, och förlaget arrangerar bokreleaser i Ystad, Varberg samt Stockholm för att bidra till uppmärksamhet och försäljningskanaler.

Känner du dig kallad? Har du kunskap, erfarenhet och/eller budskap att förmedla inom detta ämne? Vill du bidra till en ökad förståelse för de nya inspirationsinfluenser som spirar och växer i takt med att gamla strukturer faller. Vill du vara med i en gemenskap där du får professionellt stöd, kan vidga dina nätverk betydligt och där vi hjälper varandra att växa och utvecklas?

I så fall är det dig vi söker!

Så här går det till:

Skriv en synopsis på max 1 500 tecken (utan blanksteg) plus titel och skicka in till yvonne@siljansmasar.com. Deadline den 31 januari 2021. Synopsen skall innehålla en kort författarpresentation, kontaktuppgifter, alternativt hemsidesadress plus ett högupplöst porträtt.

Vi läser igenom samtliga bidrag och välja ut max 15 medförfattare, vilka erbjuds plats i antologin. Bidragen kommer väljas utifrån hur de kompletterar varandra i en intressant helhet. Senast den 10 februari 2021 kontaktar vi samtliga inlämnade bidrag och meddelar om ni blivit utvalda att vara med eller ej. Då är det viktigt att du verkligen är beredd och har din investering klar. Se till att ägna tiden mellan du lämnat in synopsisen och då vi kontaktar dig, till att verkligen känna in och förbereda dig. För sedan, när du blivit antagen och betalat insatsen, har du en dryg månad på dig att skriva:

Max 25 000 tecken utan blanksteg.
Deadline den 4 april 2021, kl 24.00.
Läs mer här:

https://www.siljansmasar.com/page/delta-i-antologi

Tallbergs Förlag har novelltävling om psykisk ohälsa

Tallbergs Förlag har en novelltävling om psykisk ohälsa.

Så här står det på Facebook:

Skriv för psykisk ohälsa!⁠

Tallbergs Förlag utlyser en novelltävling där första pris är utgivning i en antologi med temat psykisk ohälsa. Tio vinnare kommer att utses av förlaget. ⁠

Ämne: Din novell ska handla om psykisk ohälsa. Du har fria tyglar att skriva om vad du vill inom ämnet med två krav: det ska vara ett lyckligt slut och en minoritetsgrupp ska vara i fokus.⁠

Restriktioner: Novellen får inte tidigare vara publicerad i tryckt eller digital form. Du får skicka in maximalt ett bidrag per författare.⁠

Längd: Novellen ska vara mellan 3 000 och 7 500 ord och ska vara skriven på svenska.⁠

Inlämning: Tävlingsbidrag skickas per mejl till manus@tallbergsforlag.se. OBS! I ämnesraden måste det stå följande: NOVELLTÄVLING följt av ditt namn och novellens titel. Manuset ska vara bifogad i word- eller RTF-format. Mejlet är ditt följebrev så berätta lite om dig själv, vad du skrivit innan och något kort om novellen. ⁠

Rättigheter: Du intygar genom att skicka in novellen att du äger rätt till den, att det är en originalberättelse som du är författare till. Royalty kommer att doneras till organisationer som jobbar med psykisk ohälsa.⁠

Jury: Tallbergs Förlag kommer att göra urvalet tillsammans med personer i vårt nätverk. Juryns beslut kan ej överklagas.⁠

Priser: Utgivning i antologin. Juryn kan även bestämma sig för att dela ut ett eller flera extra priser om vi tycker att det finns fler som bör vinna.⁠

Deadline: Vi läser tävlingsbidrag löpande, så vänta inte med att skicka in. Absolut sista datum för deltagande är 31 januari 2021. Skulle man av någon anledning inte kunna medverka efter insänt manus, meddela oss omgående.⁠

Läs mer här: