Siljans måsar söker bidrag till antologi om intuition

Bokförlaget Siljans måsar bjuder in till antologi om intuition.

Så här står det bland annat:

Albert Einstein: “Det enda av sant värde är intuition.”

Vi söker dig som vill vara med och skriva ett kapitel i antologin om det intuitiva inom oss som så ivrigt väntar på att få lyftas fram. Intuition betyder åskåda, se på eller betrakta, och är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning med medvetande utan att ha tillgång till alla fakta, och ställs ofta i motsats till att resonera och förstå logiskt. Men vad gör starkt intuitiva personer annorlunda? I en tid när allt ställs på sin spets och vi upplever genomgripande förändringar kan just vår intuition hjälpa oss och bidra till att förstå vår omgivning bättre. Som intuitiva får vi större motståndskraft, blir starkare, ser perspektiv och sammanhang och kan bli mer kreativa:

Du som har en mycket god insikt i vad det innebär att lita på sin intuition, varför du väljer att följa den och hur du vill inspirera andra.
Du som önskar bidra med din intuition för människor som behöver vägledning och söker hållbara insikter och tankesprång.
Du som samtidigt vill få ett rejält lyft och större genomslag för dina idéer – och bli författare!

Visionen med denna satsning är att beskriva det högaktuella men svårfångade begrepp som det intuitiva innebär. Alla talar om det, men vad betyder det i praktiken? Det är ni som är experterna! Vi hoppas kunna samla så många olika facetter av den här skimrande och väl dolda diamanten som möjligt, för att förmedla en komplett bild och så djup förståelse som möjligt till läsaren. Observera att texten ska vara utan religiöst eller politisk innehåll.

Målsättningen är att göra en mycket vacker och kvalitativ designbok, som du verkligen kan vara stolt över att medverka i och som stärker ditt varumärke. Dessutom får du tillräckligt många egna exemplar att sälja själv och som täcker din investering och mer därtill.

Boken lanseras till sommaren 2021, och förlaget arrangerar bokreleaser i Ystad, Varberg samt Stockholm för att bidra till uppmärksamhet och försäljningskanaler.

Känner du dig kallad? Har du kunskap, erfarenhet och/eller budskap att förmedla inom detta ämne? Vill du bidra till en ökad förståelse för de nya inspirationsinfluenser som spirar och växer i takt med att gamla strukturer faller. Vill du vara med i en gemenskap där du får professionellt stöd, kan vidga dina nätverk betydligt och där vi hjälper varandra att växa och utvecklas?

I så fall är det dig vi söker!

Så här går det till:

Skriv en synopsis på max 1 500 tecken (utan blanksteg) plus titel och skicka in till yvonne@siljansmasar.com. Deadline den 31 januari 2021. Synopsen skall innehålla en kort författarpresentation, kontaktuppgifter, alternativt hemsidesadress plus ett högupplöst porträtt.

Vi läser igenom samtliga bidrag och välja ut max 15 medförfattare, vilka erbjuds plats i antologin. Bidragen kommer väljas utifrån hur de kompletterar varandra i en intressant helhet. Senast den 10 februari 2021 kontaktar vi samtliga inlämnade bidrag och meddelar om ni blivit utvalda att vara med eller ej. Då är det viktigt att du verkligen är beredd och har din investering klar. Se till att ägna tiden mellan du lämnat in synopsisen och då vi kontaktar dig, till att verkligen känna in och förbereda dig. För sedan, när du blivit antagen och betalat insatsen, har du en dryg månad på dig att skriva:

Max 25 000 tecken utan blanksteg.
Deadline den 4 april 2021, kl 24.00.
Läs mer här:

https://www.siljansmasar.com/page/delta-i-antologi