Bonnier Carlsens stora manustävling

Det kan väl knappast ha undgått någon att Bonnier Carlsen har utlyst en stor manustävling. Det gäller att skriva en kapitelbok för barn 7-12 år.

Så här står det bland annat på deras hemsida:

Tävlingen är öppen för alla, och gäller manus till kapitelböcker för läsare mellan 7 och 12 år. Omfånget på manusuet ska vara ca 150.000 tecken, men kan vara både kortare och längre, 150.000 tecken är ett riktmärke. Bidragen får inte ha publicerats tidigare i bokform. Vi hoppas på många fantasifulla, roliga, spännande, normbrytande, starka och svindlande bidrag som kan se det fantastiska i såväl vardag som fantasivärld.

Skicka in ditt manus senast den 3 januari 2020 (poststämpel) till adressen:

Bonnier Carlsen, Box 3159, 103 63 Stockholm

Märk försändelsen ”Manustävling”.

Tävlingsbidragen ska vara anonyma. Skriv din signatur på manusets alla sidor och bifoga ett förseglat kuvert innehållande ditt namn och kontaktuppgifter, samt manusets titel. Skriv din signatur på kuvertet. Manuskripten kommer inte att returneras.

Förlaget förbehåller sig rätten att inte dela ut ett eller båda priserna om juryn inte hittar något bidrag som motsvarar dess kvalitetsanspråk. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Juryns beslut kan ej överklagas.

Vinnaren belönas med 100.000 kr samt utgivning enligt sedvanligt avtal med Bonnier Carlsen. Andra- och tredjepristagaren tilldelas 25.000 kr vardera.

Vinnaren belönas med 100.000 kr samt utgivning enligt sedvanligt avtal med Bonnier Carlsen. Andra- och tredjepristagaren tilldelas 25.000 kr vardera.

Läs mer här:

Bonnier Carlsens stora manustävling

Skrivtävling Berättelsen är bäst!

Ytterligare en finlandssvensk skrivtävling är på gång.
Det gäller kapitelböcker för barn i åldern 7-12 år.

Så här står det på hemsidan:

De flesta av oss lever i en splittrad vardag. Barn är födda in i den snabba rytmen och vana vid den. Korta bildsekvenser avlöser de digitala spelens oändlighetslogik – det är inget problem. Men det behövs annat. Det behövs berättelser att försjunka i, tillsammans eller ensam, men i lugn och ro.

Särskilt stor är efterfrågan på finlandssvenska böcker för mellanåldern, den ålder då barn börjar läsa själva men också gärna läser tillsammans med en vuxen, den ålder då många olika behov ska mättas för att relationen till boken ska fortsätta vara stark. Den som kommer i slukaråldern måste få böcker att sluka!

Därför utlyser Schildts & Söderströms en skrivtävling med namnet Berättelsen är bäst!

Tävlingen gäller manus till kapitelböcker för barn i 7–12-årsåldern. Vi hoppas på många egensinniga bidrag och uppskattar särskilt normbrytande berättelser som ifrågasätter tingens vanligaste ordning.

Vinnaren belönas med 5 000 euro, andra- och tredjepristagaren får 1 000 euro var.
Vi förbehåller oss rätten att inte dela ut ett förstapris.
I så fall delas prissumman på 5 000 euro mellan andra- och tredjepristagaren.
Schildts & Söderströms ger ut det vinnande bidraget och Kustantamo S&S står för utgivning på finska.

Skicka ditt manus senast den 9 augusti 2016 (poststämpel) till adressen
Schildts & Söderströms
Bulevarden 7
00120 Helsingfors
Märk försändelsen ”Berättelsen är bäst!”

Tävlingsbidragen ska vara anonyma. Skriv din signatur på manusets alla sidor och bifoga ditt namn och dina kontaktuppgifter i ett slutet kuvert. Skriv din signatur på kuvertet. Manuskripten returneras inte.

Juryn består av:

Julia Sallmén, 9 år, skolelev
Wilhelm Sallmén, 12 år, skolelev
Philip Teir, författare och fri skribent
CG Wentzel, teaterchef för Teater Taimine, som spelar nyskrivna pjäser för 40 000 skolelever varje år.
Jonna Brander, redaktör, S&S
Anna Friman, litterär chef, S&S

”Jag tittar på världen med ett barns ögon. Om man är åtta år är vuxenvärlden lite pinsam och hotfull.”
Tävlingens beskyddare Martin Widmark, författare till bland annat de populära Lassemaja- och Nelly Rapp-böckerna (Hbl 4.10.2015).

Frågor?
Kontakta Jonna Brander, jonna.brander@sets.fi, 040-705 21 57

FAQ

Fråga: Ni skriver i uppropet att det behövs finlandssvenska böcker för barn i mellanåldern. Kan jag delta i er skrivtävling fast jag är svensk och bosatt i Sverige?
Svar: Tävlingen är öppen för alla. Men man kan säga så här: Vi är ett förlag som verkar i Svenskfinland. Det formar vårt kulturella uppdrag och påverkar vår utgivningsstrategi.

Fråga: Hur långt ska manuset vara? / Hur många tecken ska texten vara?
Svar: Böcker för barn i mellanåldern kan vara både tjocka och tunna. Du vet själv bäst hur lång just din berättelse behöver vara.

Läs mer på:
http://www.sets.fi/tavling/

Bilderbokstävling Opal bokförlag

För alla som är intresserade av att göra bilderböcker för barn finns en bilderbokstävling hos Opal förlag.

Så här står det på förlagets hemsida:

I år fyller Sven Nordqvist 70 år och det vill vi fira genom att utlysa en bilderbokstävling i hans anda!
Det var genom Opals bilderbokstävling 1982 som Sven Nordqvist upptäcktes då han vann tävlingen med boken Agaton Öman och alfabetet.

Tävlingsregler:

– Tävlingsbidraget ska bestå av minst 4 färdiga uppslag, skiss på resterande sidor samt färdig layout, text och omslag.
– Berättelsen ska sträcka sig över 24 sidor vilket gör att bilderboken blir 32 sidor inklusive titelsida och tapetsidor.
– Man får vara flera upphovsmän bakom boken, och under juryarbetet kommer alla att vara anonyma.
– Bidraget ska ha inkommit till Bokförlaget Opal senast den 15 april 2016. Poststämpel 14/4 gäller.
– Vinnaren ska sedan kunna leverera färdigt material på hela boken i början av augusti för att boken ska kunna publiceras under hösten.

Bidraget postas till (endast kopior):
Bokförlaget Opal
Tegelbergsvägen 31
168 66 Bromma
Märk kuvertet med Bilderbokstävling.
För anonymitet, vänligen lägg med dina kontaktuppgifter i ett förslutet kuvert och skriv gärna bokens titel på kuvertet. Följebrev behövs inte.

Alternativt mailas till:
tavling@opal.se
Ange Bilderbokstävling i ämnesraden.
För anonymitet, vänligen bifoga ett separat dokument med kontaktuppgifter, döpt till bokens titel. Följebrev behövs inte.

1:a pris:

Vinnarbidraget erhåller 30 000 kr i vinstsumma samt kontrakt för utgivning under hösten 2016.

Vinnaren tillkännages på Sven Nordqvists födelsedag 30 april.

Juryn består av:

Sven Nordqvist (illustratör och författare)
Lisen Adbåge (illustratör och författare)
Lisa Sorgenfrei (redaktionschef, Barnens Bokklubb)
Catrine Christell (förläggare, Bokförlaget Opal)

Vid frågor kontakta Melina Nordstrand, marknadsansvarig:
melina@opal.se, 08-28 21 06.

Läs mer på:
http://www.opal.se/index.php?p=n&id=00000153#.Vpi8n0-DDIx