Bilderbokstävling Opal bokförlag

För alla som är intresserade av att göra bilderböcker för barn finns en bilderbokstävling hos Opal förlag.

Så här står det på förlagets hemsida:

I år fyller Sven Nordqvist 70 år och det vill vi fira genom att utlysa en bilderbokstävling i hans anda!
Det var genom Opals bilderbokstävling 1982 som Sven Nordqvist upptäcktes då han vann tävlingen med boken Agaton Öman och alfabetet.

Tävlingsregler:

– Tävlingsbidraget ska bestå av minst 4 färdiga uppslag, skiss på resterande sidor samt färdig layout, text och omslag.
– Berättelsen ska sträcka sig över 24 sidor vilket gör att bilderboken blir 32 sidor inklusive titelsida och tapetsidor.
– Man får vara flera upphovsmän bakom boken, och under juryarbetet kommer alla att vara anonyma.
– Bidraget ska ha inkommit till Bokförlaget Opal senast den 15 april 2016. Poststämpel 14/4 gäller.
– Vinnaren ska sedan kunna leverera färdigt material på hela boken i början av augusti för att boken ska kunna publiceras under hösten.

Bidraget postas till (endast kopior):
Bokförlaget Opal
Tegelbergsvägen 31
168 66 Bromma
Märk kuvertet med Bilderbokstävling.
För anonymitet, vänligen lägg med dina kontaktuppgifter i ett förslutet kuvert och skriv gärna bokens titel på kuvertet. Följebrev behövs inte.

Alternativt mailas till:
tavling@opal.se
Ange Bilderbokstävling i ämnesraden.
För anonymitet, vänligen bifoga ett separat dokument med kontaktuppgifter, döpt till bokens titel. Följebrev behövs inte.

1:a pris:

Vinnarbidraget erhåller 30 000 kr i vinstsumma samt kontrakt för utgivning under hösten 2016.

Vinnaren tillkännages på Sven Nordqvists födelsedag 30 april.

Juryn består av:

Sven Nordqvist (illustratör och författare)
Lisen Adbåge (illustratör och författare)
Lisa Sorgenfrei (redaktionschef, Barnens Bokklubb)
Catrine Christell (förläggare, Bokförlaget Opal)

Vid frågor kontakta Melina Nordstrand, marknadsansvarig:
melina@opal.se, 08-28 21 06.

Läs mer på:
http://www.opal.se/index.php?p=n&id=00000153#.Vpi8n0-DDIx

Bilderbokstävling Castorpriset

Följande tips dök upp på Facebook idag:
Bilderbokstävlingen Castorpriset är igång.

Så här står det bland annat på hemsidan:

Tävlingsregler

Ditt förslag ska vara avsett som en bilderbok på 32 sidor i format 195 x 240 mm. Det innebär att du har 24 sidor att berätta din historia på. Den ska vända sig till barn i åldern 3-7 år. Manus ska vara komplett på svenska och på högst 4 A4-sidor. Endast pappersutskrifter av manus gäller. Skiss på boken samt tre uppslag i färg ska medfölja.

Ditt tävlingsbidrag vill vi ha senast den 1 oktober 2015. Poststämpelns datum gäller. Tävlingsbidragen insändes till CASTORPRISET, Alfabeta Bokförlag, Box 4284, 102 66 Stockholm.

Vinnare meddelas per telefon. Resultatet offentliggörs även på http://www.castorpriset.se och på http://www.alfabeta.se senast den 1 december 2015.

Prissumman är 50.000 kronor. Till detta kommer vid utgivning sedvanlig royalty och garantihonorar.

Juryn består av Lena Anderson, författare och illustratör, Dag Hernried, förläggare och Matilda Blondeel, barnboksansvarig på Akademibokhandeln Mäster Samuelsgatan i Stockholm..

Tävlingen är öppen för alla, men ditt tävlingsbidrag får inte samtidigt delta i någon annan tävling och får inte heller tidigare ha publicerats i bokform. Tävlingsbidraget ska du skicka in anonymt. Bifoga ett igenklistrat kuvert (märkt med titeln på berättelsen) som innehåller namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Juryns beslut kan inte överklagas. Juryn förbehåller sig rätten att inte utse en vinnare om juryn anser att bidrag av tillräckligt hög kvalitet saknas.

Alfabeta Bokförlag har, fram till den 31 december 2015, option på utgivning av samtliga inskickade tävlingsbidrag.

Läs mer på:
http://www.castorpriset.se/