Folkbladet i Västerbotten har en novelltävling

Folkbladet i Västerbotten har en novelltävling.

Så här står det bland annat på hemsidan:

Är du Västerbottens nästa stora författare? Ta chansen och delta i sommarens novelltävling där vinnaren plockar hem såväl 10 000 kronor samt en publicering i Folkbladet.

PO Enquist, Sara Lidman, Torgny Lindgren – några av Sveriges främsta författare kommer från Västerbotten.

Också flera av de senaste årens stjärnskott – som Stina Stoor och Maria Broberg – har sitt litterära landskap i Västerbotten.

Men framtidens västerbottniska författare, vilka är dem?

Nu arrangerar Folkbladet, ABF i Västerbotten och Region Västerbotten en novelltävling på temat pandemi för unga vuxna och uppåt med anknytning till Västerbotten.

Texten ska vara en skildring av det tillstånd vi lever i och hur den påverkar vardagen för oss som lever nu och vad som väntar runt hörnet.

Vinnaren plockar hem 10 000 kronor, dessutom kommer den vinnande novellen att publiceras i Folkbladet.

Också den som hamnar på pallplats kan se fram emot mer än äran: andra pris är 5 000 kronor och tredje pris 3 000 kronor. Novellen, som får vara max 10 000 tecken lång, skrivs på svenska och får inte vara publicerad tidigare. Deadline är den 15 augusti.

Läs mer här:

https://www.folkbladet.nu/2020-05-16/skriv-och-tavla-om-en-plats-i-folkbladet

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har en novelltävling med coronatema

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har en novelltävling ”Skriv i coronans tid”.

Så här står det bland annat på hemsidan:

En jurybedömd skrivtävling för författare verksamma i Blekinge och Kronoberg. Tävlingen vänder sig i första hand till författare som redan är publicerade.
Bidragen ska vara skönlitterära (prosa, poesi, novell) och tidigare opublicerade.
Max 20 000 tecken.
Skicka ditt bidrag som ett textdokument, tex word, till skriv@regionblekinge.se.
Ange telefonnummer och vilket län du är verksam i.
Juryn består av regionalt yrkesverksamma personer inom litteraturområdet. Förläggare, bibliotekarier, lektörer. Alla bidrag görs anonyma innan juryn läser dem.
Deadline 30 september. Vinnarna tillkännages under vecka 47.

Coachning – inspelning – framträdande

Författarna till de tre bästa bidragen vinner en timmes handledning av en expert inom litteraturområdet, tex en scencoach, lektör eller skrivpedagog.
De tre vinnande författarna framträder tillsammans på tre bibliotek i Blekinge och Kronoberg när det är fritt fram för oss att samlas igen. Vi räknar med att det inte blir senare än våren 2021. Författarna arvoderas enligt Författarförbundets rekommendationer med 3000 kr per framträdande och person.
Vinnarna erbjuds möjlighet att läsa in sin text i en poddstudio för att skapa en ljudfil att sprida i egna och Litteratur Blekinge Kronobergs kanaler.
Alla insända bidrag publiceras, om författaren själv önskar det, på Litteratur Blekinge Kronobergs webbplats, efter att vinnarna har tillkännagivits.

VÄLKOMMEN MED DITT BIDRAG
Skicka det till: skriv@regionblekinge.se

Läs mer här:

http://www.biblioteksutveckling.se/litteratur/stod-rad/skriv-i-coronans-tid

Novelltävling Coronadespoti

Multatuli förlag har en novelltävling med temat Coronadespoti.

Så här står det bland annat på hemsidan:

Vad hände under Corona? Multatuli’s novelltävling om hur det kunde bli efter krisen.

Sitter du inomhus pga. virusrisken? Skriv en dystopisk novell om Corona! Multatuli Förlag organiserar en skrivtävling, det bästa bidraget vinner en publicering som e-novell.

Under Coronapandemin ombeds alla som kan att stanna inomhus. Så är den svenska modellen. I andra länder finns strängare förbud och straff för den som bryter mot dem. Vi hoppas att regeringar ställer rimliga krav, men man kan undra om suget att visa handlingskraft gör att vissa går längre än nödvändigt. Det är ju möjligt att en regim utnyttjar pandemin för att ta ett hårdare grepp om befolkningen. Eller värre.

Tävlingen gäller att skriva fiktion som ansluter till vår verklighet. Utmaningen för din novell är att fundera ut vad som händer härnäst, vad har ändrats när vi kommer ut ur Corona igen? Får vi kanske aldrig gå ut längre? Eller finns det subtilare men väsentliga skillnader? Och det viktigaste: hur finner din huvudkaraktär en väg att kämpa emot det? Försök att hitta på en spännande handling och skriv mer än hur det är när en regim härskar!

Tävlingsregler:

– Språket är svenska.

– Skicka in ditt bidrag innan 1 juni.

– Din text är en novell, vi fastställer ingen maximumlängd, men du bör själv känna när texten blir för lång för en novell.

– Din text är fiktion, i den mån verkliga personer eller befolkningsgrupper nämns får det inte vara kränkande eller nedsättande mot dem. Det är tillåtet att skriva om fantiserade händelser i existerande länder.

– Det uppskattas om din novell speglar vår värld så pass att läsaren kan tänka sig att det händer på riktigt.

– Juryn utgörs av Multatuli Förlags medarbetare.

– Det vinnande bidraget kommer att publiceras som e-novell hos Multatuli Förlag, under förutsättning att författaren skriver under förlagsavtal med Multatuli Förlag.

– Om juryn anser att inget bidrag når upp till professionell nivå, publiceras det vinnande bidraget i stället på Multatuli Förlags webbsida. Om juryn anser att flera bidrag är lika bra, kan flera publiceras som e-novell. Om nivån är mycket hög finns chansen att vi även gör en antologi av bidragen!

– Multatuli Förlag ger en återkoppling till alla som skickar in.

– Kriterier för bedömning är:

+ Uppbyggd spänning: blir vi nyfikna på hur det slutar?

+ Språk: skriv nyanserat, lämna information mellan raderna och undvik språkfel.

+ Implicerad samhällskritik: vilka tankar väcks om vårt eget samhälle eller vår värld?

+ Intern logik: även i en påhittad verklighet ska element stämma med varandra.

Tävlingen genomförs helt digitalt, inga fysiska möten kommer att ske.

Läs mer här:

Novelltävling Coronadespoti