Hans Ruin essätävling 2019

Hans Ruin-essätävlingen går av stapeln för sjunde gången.

Så här står det bland annat på hemsidan:

Essän ska vara tidigare opublicerad och skriven på svenska. Essän kan omfatta ca 3-10 sidor, max 22 000 tecken (med blanksteg).

Tävlingen genomförs av Svenska kulturfonden i samarbete med de finlandssvenska kulturtidskrifterna Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Horisont, Ikaros, Ny Tid och Nya Argus.

Bidragen bedöms av en jury och vinnarna offentliggörs i den 18 juni 2019. De vinnande bidragen publiceras i den tidskrift som skribenten önskar.

Tidskrifterna kan också, med skribentens samtycke, publicera övriga bidrag. Samtliga prisbelönta bidrag publiceras i en gemensam antologi hösten 2019.

Textsamlingar med bidrag från tidigare tävlingar finns bland våra publikationer.

Såhär deltar du

Sänd ditt bidrag anonymt till:
”Hans Ruin-tävlingen”
Svenska kulturfonden
PB 439
00101 Helsingfors

Bifoga dina kontaktuppgifter i ett separat och slutet kuvert. Tävlingsbidrag inlämnas senast den 18 mars 2019 (poststämpel 18.3.2019).
Frågor och svar

Har essätävlingen någon åldersgräns?

Nej, alla intresserade är välkomna att lämna in sitt bidrag.

Jag undrar om essätävlingen endast är för finlandssvenskar?

Nej, alla som skriver på svenska kan delta.

Kan man delta med flera bidrag?

Nej, alla tävlingsdeltagare lämnar in en essä var.

Har essätävlingen något tema?

Nej, temat är valfritt. Din essä kan alltså behandla vilket ämne som helst!

Kan min essä delta i flera tävlingar samtidigt?

Nej, tävlingsbidraget ska vara unikt. Hans Ruin-essätävlingen avgörs i maj med prisutdelning i juni. Om ditt bidrag inte hör till de prisbelönade denna gång kan du givetvis sända essän till någon annan tävling.

När ordnas nästa essätävling?

Essätävlingen arrangeras vart tredje år. Just nu pågår den sjunde tävlingen och pågår framtill den 18 mars 2019.

Om jag vinner, kan min essä publiceras var som helst?

Nej, de prisbelönta essäerna publiceras i någon av följande tidskrifter enligt skribentens önskemål: Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Horisont, Ikaros, Ny Tid och Nya Argus. Se http://www.tidskriftscentralen.fi om du inte är bekant med de finlandssvenska kulturtidskrifterna och har svårt att välja.

Vem var Hans Ruin?

Författaren, filosofen Hans Ruin (1891–1980) verkade i både Finland och Sverige. Tävlingen som instiftades 2003 uppmärksammar hans fina essäistik. Närmare information, se t.ex. Biografiskt lexikon för Finland eller Filosofia.fi

För närmare information, kontakta juryns sekreterare ombudsman Matts Blomqvist, +358 50 592 3795, e-post matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi.

Läs mer här:
https://www.kulturfonden.fi/pris/hans-ruin-essatavlingen/

Liv i Sverige har skrivupprop

Jobbar du när de flesta andra sover?
Så kan Liv i Sverige ha ett passande skrivupprop för dig!

Så här står det på hemsidan:

Jobbar du natt på akuten? Går du skift i massafabriken eller navigerar du Finlandsfärjan med sovande resenärer?
Då är det här skrivuppropet riktat till dig. Skriv och berätta! Fritt ur hjärtat och med egna ord, om hur det är att vara på jobbet när andra sover och att sova när andra är på jobbet. Vi vill veta vad du arbetar med och hur du upplever att arbeta på natten.
Några av de berättelser som vi får in kommer vi att välja ut och publicera i en antologi som ges ut av Migra förlag. Varje publicerat bidrag honoreras med tre ex av den färdiga boken. Till boksläppet i höst bjuds alla som har skickat in bidrag och där deltar även den forskare som medverkar i boken.
Du är ju inte ensam om att jobba natt och det är bland annat tack vare dig som Sverige fungerar dygnet runt. I boken vill vi ge en bild av hur mycket skiftande arbete som faktiskt utförs nattetid.
Alla inkomna bidrag arkiveras för kommande forskning hos Arbetets museum i Norrköping. Vi i föreningen Liv i Sverige förbehåller oss också rätten att få citera ur någon av de publicerade bidragen i annat sammanhang, inom vår verksamhet.

Vi vill ha din berättelse senast den 1 april 2016. Det går utmärkt att skriva under pseudonym i boken, men vi i föreningen måste ha ditt namn och dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig. Om du vill berätta, men inte känner dig bekväm med att skriva, är du välkommen att höra av dig ändå.
Har du några frågor ring Ingrid Sjökvist, projektledare och föreningens ordförande: 070-542 4207.
Mejla eller skicka ditt bidrag på papper (märk kuvert eller mejl med »när vi andra sover«) till: info@livisverige.org

Liv i Sverige
c/o Ingrid Sjökvist
Västra Kanalgatan 23
151 71 Södertälje

Läs mer här:
http://livisverige.org/501-skrivupprop-naer-ni-andra-sover

Hans Ruins essätävling

Hans Ruins essätävling pågår fram till den 18 mars 2016.
OBS! Finsk sida!

Så här står det på hemsidan:
Sänd in ditt bidrag anonymt till:
”Hans Ruin-tävlingen”
Svenska kulturfonden
PB 439, 00101 Helsingfors

Bifoga dina kontaktuppgifter i ett skilt slutet kuvert.

Sista inlämningsdatum är 18.3.2016, poststämpel godkänns.

Bidragen bedöms av en jury och vinnarna offentliggörs den 17 juni 2016. De vinnande bidragen publiceras i den tidskrift som skribenten önskar (ange var du vill att din text ska ingå).

Tidskrifterna kan också, med skribentens samtycke, publicera övriga bidrag. Uppge därför i vilken eller vilka tidskrifter du vill att din essä eventuellt publiceras. Samtliga prisbelönta bidrag publiceras i bokform hösten 2016.

Essän, skriven på svenska, ska vara tidigare opublicerad, ca 3-10 sidor max 22 000 tecken.

Pris:
1:a pris 4000 €
2:a pris 3000 €
3:e pris 2000 €

Tävlingen genomförs av Svenska kulturfonden i samarbete med de finlandssvenska kulturtidskrifterna Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Horisont, Ikaros, Ny Tid, Nya Argus och Presens.

Honor Diaries Essay Competition

Kali Franciska Von Koch tipsade om en essätävling på engelska på Facebook idag (i alla fall så läste jag det idag).
Essätävlingen handlar om hedersvåld mot flickor och kvinnor.

Så här står det på deras hemsida:

HONOR DIARIES ESSAY COMPETITION

1) Watch Honor Diaries (click for ways to watch)
2) Write an essay based on the film*:
“How dangerous can political correctness be, and how can such an obstacle ever be overcome?”
3) Send the essay** to: info@HonorDiaries.com

PRIZES:
1st Place:

$400

2nd Place:

$200

3rd Place:

$100

Deadline: December 5th, 2015

Must be between 17-25 years of age
*Must include: name, date of birth, email address, phone number
Maximum length: 750 word-count
*Entry gives permission for Honor Diaries’ use of essay in any capacity, including but not limited to: online promotion, printed materials etc.

Läs mer på:
http://www.honordiaries.com/essay-contest/

27 Free Writing Contests 2015

Jag hittade idag en hemsida som listar 27 skrivtävlingar utan anmälningsavgift 2015. OBS! På engelska! Många är amerikanska och jag vet inte om de är öppna även för personer i andra delar av världen. Men listan kan alltid vara en början att kolla av vad det finns för skrivtävlingar, vad gäller både fakta och fiktion, på engelska. För den som är intresserad av utmaningen att skriva på engelska om det inte är ens modersmål.

http://thewritelife.com/27-free-writing-contests/#.72llxo:QnKs

I lådan -ny tävling hos Liv i Sverige

Följande skrivtävling hittade jag hos Skrivarsidan http://skrivarsidan.nu/tavlingar/skrivartavlingar.html:

Liv i Sverige http://livisverige.org/ har kört igång en ny skrivtävling med temat ”I lådan”.

Så här står det på Liv i Sveriges hemsida:

I lådan. Där kan det gömma sig mycket. En gammal knapp, en bortglömd hundralapp, en doft eller absolut ingenting. Vad finns i just din låda, den där speciella? Vad är det för minne som innehållet väcker hos dig? Det tycker vi att du ska skriva till oss och berätta och därmed vara med i vår tävling på just det temat: I lådan.

Texten får vara högst en A4-sida lång, valfri form, 12 punkters teckenstorlek och radavstånd 1,5. Var noga med omfånget, för långa texter får inte vara med. För handskrivna bidrag är omfånget svårt att ange exakt, men räkna med högst två A4-sidor, om du skriver på varje rad.

Du måste skriva under pseudonym, var alltså noga med att inte skriva ut ditt namn på din tävlingstext. Skicka (helst) digitalt till gunilla.sternelius@livisverige.org. I ämnesraden skri­ver du »I lådan«, det minskar risken för att din text ska hamna vid sidan om tävlingshögen. Skicka ditt bidrag och dina kontakt­uppgifter i separata filer. Vi skriver ut båda och sparar namnlapparna på »hemligt ställe«. Juryn ska inte veta vem som har skrivit vad.

Om du väljer att skicka ditt bidrag med vanliga postgången ska du bifoga ett litet kuvert med namn och kontaktuppgifter i. Skicka till: Liv i Sverige, c/o Gunilla Sternelius, Östgötagatan 44, 116 64 Stockholm. Märk kuvertet »I lådan«. Vi vill ha din text hos oss senast den 6 juli.
Vi ser fram emot att få ta del av ditt bidrag. Kanske är du en av tre vinnare, som får var sin bok och dess­utom sin text publicerad.

Läs mer om Liv i Sverige och skrivtävlingen på:

http://livisverige.org/

Liv i Sverige söker bidrag till lärarantologi

Liv i Sverige ska ge ut en lärarantologi. Man ska ha arbetat med undervisning de senaste åren.

Så här står det på Liv i Sveriges hemsida:

Vi söker dig som vill skriva och berätta om dina erfarenheter, såväl glada som eländiga och vi söker lärare av alla tänkbara kategorier och i alla tänkbara sammanhang. Du får gärna berätta personligt om det där särskilda ögonblicket, om katastrofer i klassrummet eller »bara« om ar­bets­villkor, skolmiljön, minnesvärda elever eller kolleger eller för den delen chefer och andra medarbetare.
Här kan du få en möjlighet att bli publicerad. Föreningen Liv i Sverige kommer att ge ut en antologi med lärartexter under hösten 2015.
Inskickade texter kommer att arkiveras för kommande forskning hos TAM-arkiv (Tjän­stemäns och akademikers arkiv).
Införda bidrag honoreras med tre exemplar av den färdiga boken. Den presenteras på ett seminarium i december, där också medverkande forskare deltar. Alla som skickat in bidrag får en inbjudan.
Du kan skicka högst tre (3) texter och du kan skriva på prosa och/eller i lyrisk form.
Texterna får omfatta maximalt tio A4-
sidor (1,5 radsteg, typsnitt Times New ­Roman, 12 p)
Vi vill ha ditt/dina bidrag senast den 1 ­augusti 2015. Du kan mejla eller skicka papperstexter till:

Stefan Estby
Katrinebergsbacken 20
117 61 Stockholm
stefan.estby@livisverige.org
0708-27 47 69

Läs mer på:

http://www.livisverige.org/

Essätävling Hans Ruin Svenska kulturfonden

Följande tips har jag fått från flera håll så jag vet inte var jag hörde det först. Jag har tvekat att nämna det då jag själv mest, i alla fall de senaste åren, har skrivit fiktiva texter. Och hemsidan är finsk. Men efter en del funderande så bestämde jag mig för att tipsa om det här på bloggen i alla fall.

Så här är det: någon gång i oktober 2015 kommer Hans Ruins essätävling att utlysas. Deadline för bidragen kommer att bli någon gång i mars 2016. Kring midsommar 2016 kommer resultatet att vara klart.
Läs mer på:
http://www.kulturfonden.fi/sv/evenemang/hansruin/