Whip media och Miramir Förlag har novelltävlingen Bortom grinden

Whip Media och Miramir Förlag har en novelltävling med temat ”Bortom grinden”. Man söker 30 noveller, men utöver det även 20 dikter och 20 illustrationer!

Så här står det bland annat på hemsidan:

”Bortom grinden” är en antologi där deltagarna genom noveller, dikter och illustrationer tolkar förväntningar, nyfikenhet och mystik. Boken kommer att ges ut under hösten 2021 och nu söker vi deltagare som är duktiga på att skriva och/eller illustrera och vill bli publicerade i ett större sammanhang.

Vi har kallat boken en mixologi eftersom bidragen inte bara är noveller eller ens skriven text utan även illustrationer.
Information till dig som vill delta:

Övergripande:

Det finns plats för 30 noveller, 20 dikter och 20 illustrationer i antologin.
Deadline för bidrag: 15 mars 2021
Genre: Mystik
Tema: Vad väntar bortom grinden? Fri tolkning av bokens omslagsbild. Se större bild här »
Boken kommer att ges ut i tryckt form och som e-bok.

Tekniska detaljer:

Noveller ska innehålla minst 10 000 och som mest 25 000 tecken inkl mellanslag.
Bidragen ska skrivas i Times New Roman, 12 pkt, dubbelt radavstånd (ingen övrig formatering) och mejlas in som Wordfil.
Dialoger ska skrivas med ””.
Scenbyten ska markeras med *** på egen rad.
Dikter får vara max 2 boksidor långa. Detta motsvarar ca 40–50 rader (inkl blankrader).
Illustrationer ska skickas in digitalt (antingen som original eller genom scanning/inläsning)
600 dpi
Svartvitt/gråton
Format: 133 x 210 mm
Ej utfallande format
Illustration ska till skillnad från de andra formaten inte inspireras av bilden på omslaget utan på titeln ”Bortom grinden”.

Ekonomi/vinster:

Medverkan i tävlingen är helt kostnadsfri.
De utvalda författarna/illustratörerna får medverka med sina bidrag och erhåller 3 ex var av den tryckta utgåvan.
Ingen royalty utgår.
Erbjudande om rabatterade utköp kommer att presenteras för de som medverkar. Detta kan ge goda inkomster vid egen försäljning.
Böckerna ska ha en gemensam prisstrategi vid försäljning.
Det bidrag som av juryn anses vara bäst inom respektive område (novell, dikt och illustration) belönas med varsitt presentkort på 500 kr i Whip Medias webbshop samt ett signerat print av omslagsfotografiet i A3-format.

Läs mer här:

Författare, poeter och illustratörer se hit!