Tallbergs Förlag har novelltävling om psykisk ohälsa

Tallbergs Förlag har en novelltävling om psykisk ohälsa.

Så här står det på Facebook:

Skriv för psykisk ohälsa!⁠

Tallbergs Förlag utlyser en novelltävling där första pris är utgivning i en antologi med temat psykisk ohälsa. Tio vinnare kommer att utses av förlaget. ⁠

Ämne: Din novell ska handla om psykisk ohälsa. Du har fria tyglar att skriva om vad du vill inom ämnet med två krav: det ska vara ett lyckligt slut och en minoritetsgrupp ska vara i fokus.⁠

Restriktioner: Novellen får inte tidigare vara publicerad i tryckt eller digital form. Du får skicka in maximalt ett bidrag per författare.⁠

Längd: Novellen ska vara mellan 3 000 och 7 500 ord och ska vara skriven på svenska.⁠

Inlämning: Tävlingsbidrag skickas per mejl till manus@tallbergsforlag.se. OBS! I ämnesraden måste det stå följande: NOVELLTÄVLING följt av ditt namn och novellens titel. Manuset ska vara bifogad i word- eller RTF-format. Mejlet är ditt följebrev så berätta lite om dig själv, vad du skrivit innan och något kort om novellen. ⁠

Rättigheter: Du intygar genom att skicka in novellen att du äger rätt till den, att det är en originalberättelse som du är författare till. Royalty kommer att doneras till organisationer som jobbar med psykisk ohälsa.⁠

Jury: Tallbergs Förlag kommer att göra urvalet tillsammans med personer i vårt nätverk. Juryns beslut kan ej överklagas.⁠

Priser: Utgivning i antologin. Juryn kan även bestämma sig för att dela ut ett eller flera extra priser om vi tycker att det finns fler som bör vinna.⁠

Deadline: Vi läser tävlingsbidrag löpande, så vänta inte med att skicka in. Absolut sista datum för deltagande är 31 januari 2021. Skulle man av någon anledning inte kunna medverka efter insänt manus, meddela oss omgående.⁠

Läs mer här:

Hey recoup har novelltävling om psykisk ohälsa

Hey recoup har en novelltävling (du kan också skicka in en dikt eller en krönika) om psykisk ohälsa.

Så här står det bland annat på hemsidan:

Hey Recoup anordnar en novelltävling där vinnarens bidrag publiceras i Hey Recoup under juni månad.

REGLER

Ämne

Din novell/krönika/dikt ska vidröra ämnet kring stress och psykisk ohälsa.

Längd

Din novell/krönika/dikt får vara max 4500 tecken inkl. blanksteg.

Inlämning

Lämna in ditt bidrag i formuläret till höger och berätta gärna lite om dig själv, din relation till psykisk ohälsa och/eller om dina bästa tips mot stress/psykisk ohälsa.

DEADLINE

Lämna in ditt bidrag senast 2020-05-31.

Det vinnande bidraget publiceras på HEY RECOUP.

– Vi vill skapa ett nätverk där vi uppmuntrar skrivandet som ett utlopp för känslor men även för den kreativa aspekten.

– Varje månad kommer vi anordna en skrivtävling med olika teman inom psykisk hälsa.

– Vi hoppas att detta kan generera att fler vill skicka in bidrag och skriva för skrivandets skull!

Läs mer här:

https://www.heyrecoup.com/skrivtaevling