Hos Mind kan man lägga in sin livsberättelse

Hos Mind kan man lägga in sin livsberättelse och dela med sig av den om man vill.

Så här står det på deras hemsida:

Vi bär alla på en historia om ett liv. Bara du är expert på ditt och vet vad du bär med dig, och det kan kännas bra att tänka tillbaka, minnas och skriva om. Glädje, sorger, omvälvande händelser, stilla vardagslunk… din historia är bara din och du väljer själv hur mycket du vill skriva.

Din historia kan också vara spännande för andra att ta del av för att känna igen sig, inspireras eller bara intresseras av. Precis som du kanske är intresserad av andras, så om du vill kan du skicka in din berättelse till berattelser[at]mind.se

För inspiration har vi tagit fram en guide som du kan ladda ner, läsa och skriva ut. Vi har utgått från olika teman och du kan välja att skriva i kronologisk ordning eller utgå från ett kärt minne, en betydelsefull person eller en upplevelse.

De olika temana är:

✓ Barndom

✓ Ungdomstid

✓ Vuxenliv

✓ Pensionering och tiden efter

✓ Sent i livet

Läs mer här:

Vill du skriva om ditt liv?